Archive for Luty, 2014

Czego obecnie uczy szkoła

Każdemu z nas wydaje się, że jak poślemy nasze dziecko do szkoły to mamy święty spokój tam się nauczy pisać, czytać, liczyć pozna zasady funkcjonowania w grupie rówieśniczej, obowiązujące normy i zasady współżycia społecznego, oraz pozna powszechnie uznawane wartości. A my jako rodzice raz na dwa miesiące pójdziemy na wywiadówkę, porozmawiamy z panią, napiszemy kilka usprawiedliwień za nieobecność naszego dziecka na zajęciach i w ten właśnie sposób zaliczymy nasz wkład w wychowanie pociechy. Jak naprawdę funkcjonuje szkoła?, Czy rzeczywiście nasze dzieci uczą się tego, co powinny?, A przede wszystkim czy szkoła zapewnia im bezpieczeństwo?. Nauka naszych dzieci przebiega według określonego schematu wszystkich obowiązuje jednolity system oceniania i klasyfikowania, chyba, że dziecko posiada odpowiednią opinie z poradni psychologiczno pedagogicznej nauczyciel próbują się dostosować do zawartych w niej zaleceniach. Ale nadmiar teorii, która wpajana jest naszym uczniom nie wiele mam wspólnego a praktyką i mało, który uczeń potrafi wykorzystać posiadany zakres wiedzy teoretycznej w działaniu praktycznym oczywiście szkoła należycie wypełnia ten obowiązek, gdyż tak wynika z jej statusu. Gorzej radzi sobie szkoła z zaprowadzeniem dyscypliny w placówce bardzo wielu nauczycieli nie potrafi powstrzymać agresji wśród uczniów. Spowodowane jest to albo obawą przed dezaprobatą ze strony rodziców ucznia, albo indywidualnym lekiem przed uczniem, jaką odczuwa nauczyciel. Szkoła głośna propaguje walkę z przemocą i nękaniem osób słabszych, opowiada się za tolerancją jak to przebiega w rzeczywistości to najlepiej wiedzą nasze dzieci. Dlatego musimy rozmawiać z dziećmi codziennie nie od święta.

Nasze dzieci a świat nowej generacji

Co się stało z naszym społeczeństwem? Odkąd Internet stał się powszechnie dostępnym dobrem dla wszystkich obywateli dotychczasowe wartości odeszły do lamusa. Rzeczą oczywistą jest fakt,że rozwój technologii informatycznej był nie unikniony przyniósł on wiele korzyści w różnych dziedzinach gospodarczych. Internetem zafascynowane są przede wszystkim nasi najmłodsi traktują go jako świetną rozrywkę, łatwy środek komunikacji z dużym gronem znajomych jednocześnie, komputer i dostęp do Internetu wykorzystują do nauki. Wszystkie te aspekty mają pozytywny oddźwięk w naszym społeczeństwie. Jednak musimy zdawać sobie sprawę, że Internet i dostęp do sieci niesie za sobą olbrzymie zagrożenie zwłaszcza wtedy, kiedy rodzice nie są w stanie kontrolować, jakie strony przeglądają dzieci. Szczególnie powinniśmy mieć na uwadze strony z pornografią, niebezpieczeństwo niosą również znajomości zawierane przez Internet. Dzieci i młodzież zafascynowane drugą osobą, którą znają tylko wirtualnie nieświadomie mają chęć spotkania się z nią, a takie spotkania mogą mieć różne konsekwencje. Jako dorośli musimy mieś też na uwadze, że za pośrednictwem Internetu możemy kupić wszystko także środki psychoaktywne. Dzieci, które spędzają dużo czasu przed komputerem tracą poczucie rzeczywistości, żyją w wirtualnym świeci i panujące tam zasady i wartości przenoszą do realnego świata. Głównie są to złe zachowania i nie właściwe normy, które stają się przyczyną wzrostu przestępczości wśród nieletnich. Powinniśmy przywiązywać większą uwagę do tego, co robią nasze dzieci w sieci jak chcemy żyć bezpiecznym świecie w innym wypadku nasze dzieci całkowicie zatopią się w wirtualnym świecie i będzie dla nich już za późno.

Dorastanie we współczesnym świecie

Dość szybki rozwój naszego społeczeństwa, a zwłaszcza rezygnacja rodziców z udziału w wychowaniu własnych dzieci i zrzucanie odpowiedzialności na osoby postronne a wszystko to na rzecz robienia własnej kariery zawodowej i zaspokajania własnych ambicji doprowadziło do tego, że nasze dzieci dorastają zbyt szybko. Oczywiście o ich dorastaniu powinniśmy powiedzieć w cudzysłowie bardziej trafnym określeniem tutaj będzie to, że dzieci wchodzą w role społeczne dorosłych, o których tak naprawdę nie mają żadnego pojęcia. Idealnym przykładem będą tutaj nieletnie matki, młode dziewczyny jeszcze same potrzebują wsparcia ze strony matki, a tu nagle muszą być matkami i wychować małego człowieka, a przecież one nic o tym nie wiedzą o odpowiedzialności za drugą osobę, bo i skąd jak przecież były pozostawione same sobie. Rezultatem tego jest nieukończenie edukacji szkolnej, a co za tym idzie trudność w znalezieniu pracy, co w konsekwencji prowadzi do biedy. Ostatnio bardzo niepokojące jest zjawisko zarabiania na życie, ciuchy młodych dziewczyn własnym ciałem. Brak szacunku do samej siebie niczego dobrego na przyszłość nie wróży. Młodzi ludzie coraz wcześnie sięgają po papierosy, alkohol i inne używki psychoaktywne, coraz wcześniej dopuszczają się inicjacji seksualnej i popełniają czyny karalne, a wszystko, dlatego, że maja złe pojęcie, co znaczy osoba dorosła. Młodzi ludzie pragną decydować o sobie, ale czy podejmą właściwie ocenią, co jest w ich życiu dobre i potrzebne i czy pójdą właściwą drogą czy wręcz przeciwnie zależy od nas dorosłych, czy nam się to podoba czy nie to my dorośli przedstawiciele naszego społeczeństwa jesteśmy odpowiedzialni za młode pokolenie. Zastanówmy się nad tym.

Wpływ mody na życie uczniów w szkoły

Trudna sytuacja materialna rodziców, brak pracy, bieda w domu ma ogromny wpływ na funkcjonowanie dziecka w szkole, a zwłaszcza odgrywa ogromną rolę w zaistnieniu ich pociechy wśród grupy rówieśniczej. Dlaczego tak się dzieje na pewno nie jedna osoba z nas się nad tym zastanawiała, a odpowiedź jest bardzo prosta, my sami na to pozwalamy i własne dzieciom wpajamy złe wartości. Młodzi ludzie w obecnych czasach mają własny system wartości, w którym na pierwszym miejscu jest pieniądz i wszelkie luksusy z nim związane typu dobra komórka, wystrzałowe ciuchy, mp 4 można tak wymieniać w nieskończoność. I to właśnie te elementy są wyznacznikiem pozycji w grupie społecznej. Zadajmy sobie, więc pytanie, co z uczniami, których rodzice nie mają pieniędzy? niejednokrotnie dzieci te chodzą głodne do szkoły, ubrania mają po starszym rodzeństwie lub od sąsiada, a komórce mogą jedynie pomarzyć, a na domiar złego na dzień dobry odtrącani są prze kolegów, którzy uważają ich za gorszych, bo są biedni. Czy ktoś z was kiedyś zastanawiał się nad tym, co przeżywają te dzieci? i jak my byśmy się czuli w ich sytuacji?. Dlatego my jako rodzice powinniśmy rozmawiać z dziećmi i starać się im wytłumaczyć,że w biedzie nie ma nic złego i, że biedna osoba może być naszym najlepszym przyjacielem, bo nie jednokrotnie to właśnie ona ma na więcej do zaoferowania niż ta bogata, bo przecież nie ma nic do stracenia. Nasze dzieci powinny byś świadome, że w życiu ważniejsze od pieniędzy jest zaufanie, prawdziwa przyjaźń, współczucie i bezinteresowna pomoc. A to, czym będzie kierowało się nasza pociecha za młodu na pewno przyda mu się w dorosłym życiu,a my jako będziemy dumni, że dobrze wychowaliśmy nasze pociechy.

Rola szkoły we współczesnym świecie

Od dawien dawna zasadniczą rolą szkoły było kształcenie młodego człowieka,wpajanie mu reguł i zasad ortografii, gramatyki, nauka liczenia, czytania i pisania, można powiedzieć, że była to funkcja bezpośrednia, ponieważ szkoła stale oddziaływała w ten sposób na swoich uczniów, ale szkoła pełniła też funkcje pośrednią, a mianowicie pomagała rodzicom w wychowaniu dziecka dając im wskazówki jak powinni budować otaczającą dziecko rzeczywistość jak w dziecku wzbudzać i kształtować pozytywne cech zachowania, aby w przyszłości mogło samodzielnie funkcjonować w społeczeństwie. Jednak na przestrzeni ostatnich kilku dziesięciu lat działalność szkoły uległa diametralnej zmianie. Pogoń rodziców za pieniędzmi i ukierunkowanie własnych ambicji i priorytetów na zdobywanie dóbr materialnych, oraz szybki rozwój technologii zwłaszcza Internetu doprowadziło do tego, że rodzice zapomnieli o głównym zadaniu, jakie na nich spoczywa, a mianowicie o wychowaniu własnych dzieci, zrzucając całą odpowiedzialność na szkołę, która musiała tą funkcje przejąć i realizować. Rodzice zabiegani, przepracowani, zestresowani natłokiem codziennych problemów przestali uczestniczyć w życiu własnych dzieci niektórzy nieświadomie uważając, że to szkoła powinna pokazać dzieciom, co jest dobre co złe, i to właśnie do zadań szkoły należy przystosowani dziecka do właściwego pełnienia ról społecznych. W XXI wieku dzieci wychowują media, Internet, rówieśnicy, a autorytet rodziców przestał mieć znaczenie i to na własne życzenie rodziców. Na domiar złego za wszelkie niepowodzenia wychowawcze rodzice nie mają pretensji do siebie tylko do szkoły, bo to właśnie szkoła wychowała źle ich dziecko. A to przecież jest nieprawdą.