Agresja wśród młodych ludzi

Problem agresji w szkole znany jest od dawna, ale w ostatnich czasów zaczął bardzo narastać. Przyczyn może być bardzo wiele, od oziębłych kontaktów z rodzicami, którzy zbyt często wypominają mu jego wady i błędy, nigdy nie są zadowoleni z osiągnięć swojego dziecka, poprzez powielanie złych wzorców, jakie dzieci i młodzież napotyka w programach telewizyjnych i grach komputerowych, aż do pewnego rodzaju zaburzeń w układzie nerwowym, które występują u dzieci nadpobudliwych. Młode, agresywne osoby często stosują przemoc fizyczną wobec swoich rówieśników lub młodszych kolegów. Ośmieszają ich przy innych osobach, nawet posuwają się do wyłudzeń i kradzieży. Osoba szykanowana często jest samotna z powodu izolacji od swoich rówieśników. Jak wiec sobie radzić z tym przykrym zjawiskiem? Najważniejszą rolę w wychowywaniu dzieci odgrywają rodzice. To oni powinni uczyć swoje dzieci i pociechy empatii i tolerancji. Jeśli jednak taka sytuacja zaistnieje powinni zając się tym doświadczeni pedagodzy w szkole lub psycholodzy. Rzeczą oczywistą jest, że powtarzające się nękanie przez kolegów, prowadzi do wzrostu niepokoju, braku poczucia pewności i ogólnie niskiej oceny samego siebie. Ofiary agresji i przemocy łatwiej popadają w depresję, często nawet podejmują próbę samobójczą, co niejednokrotnie i coraz częściej im się udaje.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.