Czego obecnie uczy szkoła

Każdemu z nas wydaje się, że jak poślemy nasze dziecko do szkoły to mamy święty spokój tam się nauczy pisać, czytać, liczyć pozna zasady funkcjonowania w grupie rówieśniczej, obowiązujące normy i zasady współżycia społecznego, oraz pozna powszechnie uznawane wartości. A my jako rodzice raz na dwa miesiące pójdziemy na wywiadówkę, porozmawiamy z panią, napiszemy kilka usprawiedliwień za nieobecność naszego dziecka na zajęciach i w ten właśnie sposób zaliczymy nasz wkład w wychowanie pociechy. Jak naprawdę funkcjonuje szkoła?, Czy rzeczywiście nasze dzieci uczą się tego, co powinny?, A przede wszystkim czy szkoła zapewnia im bezpieczeństwo?. Nauka naszych dzieci przebiega według określonego schematu wszystkich obowiązuje jednolity system oceniania i klasyfikowania, chyba, że dziecko posiada odpowiednią opinie z poradni psychologiczno pedagogicznej nauczyciel próbują się dostosować do zawartych w niej zaleceniach. Ale nadmiar teorii, która wpajana jest naszym uczniom nie wiele mam wspólnego a praktyką i mało, który uczeń potrafi wykorzystać posiadany zakres wiedzy teoretycznej w działaniu praktycznym oczywiście szkoła należycie wypełnia ten obowiązek, gdyż tak wynika z jej statusu. Gorzej radzi sobie szkoła z zaprowadzeniem dyscypliny w placówce bardzo wielu nauczycieli nie potrafi powstrzymać agresji wśród uczniów. Spowodowane jest to albo obawą przed dezaprobatą ze strony rodziców ucznia, albo indywidualnym lekiem przed uczniem, jaką odczuwa nauczyciel. Szkoła głośna propaguje walkę z przemocą i nękaniem osób słabszych, opowiada się za tolerancją jak to przebiega w rzeczywistości to najlepiej wiedzą nasze dzieci. Dlatego musimy rozmawiać z dziećmi codziennie nie od święta.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.