Czy można ufać szkole

Coraz częściej uczniowie twierdzą, ze w szkole uczą się wielu niepotrzebnych rzeczy. Wielu z nas z doświadczenia wie ile razy uczył się czegoś do sprawdzianu, aby tylko go zaliczyć, najlepiej z dobrym stopniem, a po kilku dniach już niczego nie pamiętał. Pewnych rzeczy uczymy się po to, bo są wymagane na egzaminach, a zupełnie niepotrzebne w przyszłym życiu. Młodzież, dzieci, a także ich rodzice maja coraz mniej zaufania do polskich szkół. Oprócz programu nauczania nastolatkowi coraz mniej bezpiecznie czują się w swoich placówkach edukacyjnych za względu na przemoc ze strony uczniów, a nauczyciele często bagatelizują problem i udają, że nic takiego w ich szkole nie ma miejsca. Liczą się głownie statystyki i osiągnięcia najzdolniejszych uczniów. Do wielu placówek należałoby wdrożyć programy dydaktyczne informujące jak potrafić funkcjonować w społeczeństwie. Nie tylko teoria jest ważna, ale również praktyka. Nie wystarczy tylko wiedzieć, ale także być. Być odpowiedzialnym i tolerancyjnym człowiekiem. Polacy są z reguły nieufnym narodem, często widza podstęp nawet tam gdzie go nie ma, często nie ufają nawet swoim bliskim. Jeśli samy nie ufamy innym, zadbajmy o to, aby tan problem ominął nasze dzieci, a dlatego trzeba zając się tym już w szkołach, które powinny same w sobie stanowić dla nich idealny przykład.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.