Czy nauczyciele mogą liczyć na wzrost zarobków?

Co roku kadra pedagogiczna szkół zastanawia się, czy dostana w końcu wymarzone podwyżki płac. Co rok także, władze obiecują zrobić wszystko, aby tak się stało. Jednak do tej pory nie udało się osiągnąć żadnego porozumienia w tym zakresie. Wynagrodzenie przeciętnego nauczyciela jest niewystarczające do samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie. Oznacza to, że posiadane środki finansowe nie pokrywają potrzeb, jakie wynikają z codziennego życia, a już w ogóle utrzymania rodziny. Nauczyciele muszą zatem szukać innych, dodatkowych źródeł dochodów. Powoduje to frustracje, które niejednokrotnie przenoszone są na łono szkoły i uczniów. Władze nie robią też nic, aby taką sytuacje zmienić. Wielokrotne obietnice oraz zapewnienia okazały się płonnymi nadziejami. Każdego roku poruszany temat wypłat dla nauczycieli pozostaje bez większego odzewu ze strony odpowiedzialnych przedstawicieli władz państwowych. Stając w obliczu rozpoczynającego się roku szkolnego każdy nauczyciel zastanawia się, czy przyniesie on jakiekolwiek zmiany w tym zakresie. Już dziś wiadomo, że będzie to bardzo trudne, ale nie niemożliwe. Kryzys gospodarczy na świecie znacznie osłabił możliwości państwa w zakresie jakichkolwiek wydatków. Może okazać się jednak, że nasze władze zaskoczą społeczeństwo i w końcu wyciągną dłoń do potrzebujących pedagogów.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.