Czy szkoła spełnia swoje funkcje?

Edukacja szkolna, jak każde działanie społeczne, ma spełniać określone funkcje. Zostały one ściśle określone przez specjalistów z zakresu nauczania, ale także wynikają z normalnego i codziennego życia. Podstawową funkcją szkoły jest nauczanie przedmiotowe. Uczniowie mają poznać podstawowe zagadnienia wielu dziedzin życia tak, aby w późniejszym czasie mogli samodzielnie dokonywać różnorodnych wyborów oraz operować daną wiedzą w życiu codziennym i obowiązkach. Ponadto, przekazywane informacje tematyczne, mają pomóc każdemu dziecku rozwijać swoją świadomość i wiedzę. Placówki edukacyjne pełnią także funkcje wychowawcze. Oznacza to, że kształtują odpowiednie postawy dzieci względem społeczeństwa. Ma to umożliwić wychowankom samodzielnie funkcjonowanie społeczne w dorosłym życiu. Szkoła także uczy podstawowych wartości oraz przekazuje wiedzę patriotyczną. Oznacza to, że zaznajamia swoich uczniów z historią, kulturą i tradycjami naszego kraju. Rozbudzone uczucia wobec swojego kraju i pochodzenia będą skutkować później prawidłowym nastawieniem do kraju i patriotyzmu. Edukacja szkolna nosi znamiona typowej socjalizacji. Oznacza to, że dzieci, przebywają w gronie rówieśników, ale także podczas relacji z nauczycielami i innymi pracownikami szkoły, uczą się zasad zachowania oraz postaw, jakie towarzyszą rozmaitym kontaktom.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.