Czy znów zobaczymy mundurki?

Wprowadzenie mundurków szkolnych już od samego początku wywołał o wielkie zainteresowanie społeczne. Rodzice oraz dzieci wypowiadali pozytywne, ale i negatywne opinie na ten temat. Szkoły jednak nieustępliwie dążyły do tego, aby ubierać uczniów w jednakowy strój szkolny. Oczywiście współczesne mundurki nie wyglądały podobnie do tych, które pamiętamy jeszcze z naszej historii. Obecnie są o modne rzeczy wykonane z nowoczesnych materiałów i dostosowane do ogólnego zainteresowania dzieci. Nie przeszkadza to zatem wyglądać podobnie, ale zarazem modnie i elegancko. Mundurki szkolne miało zapewnić dzieciom jednorodność. Wykluczałoby to powstanie przepaści pomiędzy dziećmi z bogatych rodzin, a tymi nie posiadających znacznych środków do życia. Uczniowie nie byliby piętnowani, czy wyśmiewani przez innych kolegów. Mundurki stanowiły dobre rozwiązanie części problemów szkoły, aczkolwiek ich stosowanie szybko uległo zakończeniu. Spowodowała to wielość problemów, jakie stwarzali rodzice oraz uczniowie niekonsekwentni w przestrzeganiu nowych regulacji szkolnych. Nie chcieli oni dopuścić, aby ich dzieci musiały nosić ubrania narzucone przez władze szkoły. Wiele szkół odeszło od konieczności noszenia mundurków mimo, kosztów, jakie zostały poniesione na ich uszycie. Jak będzie w tym roku? najlepiej przekonamy się o tym wypatrując uczniów zmierzających na rozpoczęcie roku szkolnego.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.