Dbanie o polskie dziedzictwo

Współczesną Polskę można śmiało nazwać państwem ruin. Dlaczego? Polska pełna jest zabytkowych kamienic i miejsc, które jednak nie remontowane ulegają z czasem zniszczeniu. W miastach dużych, jak Warszawa, urząd miasta stara się dbać chociaż o część zabytków, walcząc o Fundusze z Unii Europejskiej na remonty i renowacje. W mniejszych miastach, nie zwraca się jednak uwagi na zabytkowe dworki, młyny czy zameczki. Z drugiej natomiast strony, miastu szkoda sprzedać zabytki po niższej cenie, ponieważ wydaje się to być nieopłacalne. Nie ma więc szansy, że zabytek zostanie kupiony za bezcen przez inwestora, by zostać odnowionym. W ten sposób niszczą się między innymi drewniane, zabytkowe domy w Otwocku w stylu Świdermajer, w których tworzylu tak wspaniali artyści, jak Gałczyński. Co zatem można zrobić? Przeciętni obywatele nie mają wiele możliwości, poza pisaniem petycji do władz miasta, samodzielnymi zbiórkami czy nagłaśnianiem sprawy opuszczonych zabytków. Zdarza się bowiem, że znajdują się pojedynczy inwestorzy.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.