Dojrzewanie, a rozwój fizyczny młodych ludzi

Aktywność fizyczna młodych ludzi jest jednym z ważniejszych składników tzw. zdrowego stylu życia, do którego młodzież ma różny stosunek. Ruch ma duże znaczenie doniosłą rolę w podnoszeniu lub utrzymaniu odpowiedniego poziomu sprawności fizycznej. Kształtowana w wieku szkolnym sprawność jest dość trudna do utrzymania przez całe życie, jednak raz zaszczepiona potrzeba ruchu bardzo często rozwija się również w dorosłym życiu. Potrzeba aktywności młodzieży z punktu widzenia potrzeb biologicznych i zdrowotnych wydaje się oczywista. Dowodem na rozwój fizyczny, obok wszystkich zmian somatycznych i fizjologicznych, zachodzących w organizmie jest również rozwój ruchowy. Charakteryzuje się on pojawianiem nowych umiejętności, a także rozwojem takich zdolności motorycznych, jakimi są siła, szybkość, wytrzymałość oraz moc, a także zwinność. Tempo rozwoju zdolności motorycznych jest związane z tym w jakim okresie rozwoju biologicznego znajduje się dziecko i jaka jest płeć. Okres dorastania to czas gdy w organizmie w zaledwie ciągu kilku lat zachodzą znaczące zmiany Sprawność fizyczna jest konieczna do istnienia i prawidłowego rozwoju organizmu. Celem, który powinien być realizowany przez nauczyciela przedmiotu jakim jest wychowanie fizyczne to przede wszystkim poprawa oraz kształtowanie oraz utrzymanie sprawności fizycznej dzieci i młodzieży. Jest to bardzo ważne, bo tylko w ten sposób możliwe jest zachowanie w całym dorosłym już społeczeństwie. Bo to postawy wyniesione w dzieciństwie będą stanowiły bazę do tego to jak wyglądać będzie tryb życia dorosłego człowieka. Rolą nauczyciela wychowania fizycznego jest uświadamianie dzieciom i młodzieży faktu, jaką ważną rolę odgrywa aktywność ruchowa i zdrowy styl życia na każdym etapie ontogenezy. Na podstawie praktyk, które miałem w szkole zauważyłem, ze im starsze dzieci tym większa ich niechęć do lekcji wychowania fizycznego. Znajomość stopnia rozwoju w poszczególnych cyklach rozwoju człowieka jest niezbędną wiedzą, którą powinien posiadać nauczyciel wychowania fizycznego. Jest to potrzebne by stworzyć taki program nauczania, którego zrealizowanie zapewni jak pomoc w kształtowaniu zdolności motorycznych, motywacji młodych ludzi do podjęcia wysiłku fizycznego. Wydaje się koniecznym proszenie o zwiększenie godzin wychowania fizycznego, które poprawią kondycję i ogólną sprawność dzieci.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.