Jak zainteresować dzieci tematem lekcji?

Zainteresowanie dzieci tematem zajęć jest głównym problemem każdego nauczyciela. Pragnie on, aby wykazana przez niego praca i zaangażowanie odbiły się pozytywnie w wiedzy i umiejętnościach uczniów. Tylko takie zjawisko potwierdza, że zabiegi pedagoga nie poszły na marne. Podstawowym zagadnieniem pracy pedagoga jest zatem zachęcenie uczniów do aktywnego uczestnictwa w danym przedmiocie i lekcji. Formą zachęcenia może być włączenie ich w tok zajęciowy. Wykonywanie przez dzieci różnorodnych prac samodzielnie wzmacnia efekty edukacyjne pracy nauczyciela. Trzeba zatem poświęcać jak najwięcej czasu na zadania praktyczne wykonywane podczas zajęć. Szczególnie ważne jest to w odniesieniu do klas najmłodszych. Wykonanie ilustracji do czytanki, czy poukładanie klocków w odpowiednich grupach sprawi, że dzieci lepiej zrozumieją podaną im wiedze merytoryczną oraz zapamiętają ją na dłuższy czas. W zależności od tematyki prowadzonych zajęć lekcyjnych można także zastosować prezentacje teatralne, czy obrazowe. Dzieci chętnie wezmą w nich udział. Modną formą pracy z dziećmi są również różnego rodzaju zajęcia terenowe. Można na nich wprowadzać nowy materiał tematyczny, ale też utrwalać stary, poznany już zakres. Trzeba zatem zapewniać dziecku możliwość indywidualnej oceny sytuacji, zagadnienia, gdyż tylko to poprawi jego efektywność szkolną.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.