Jakie wartości w obecnych czasach przekazywać dzieciom

Od początku istnienia świat i żyjący w ludzie opierał swoje życie na wartościach, zasadach moralnych, prawnych i społecznych. Na przestrzeni lat wraz z rozwojem cywilizacji system wartości poszczególnych pokoleń ulegał w mniejszym lub większym stopniu modyfikacji. Rzeczą oczywistą jest,że w okresie okupacji niezwykle ceniony był patriotyzm, poczucie obowiązku i tym podobne. Nasi dziadkowie i babcie cenili sobie cnotę i czystość, uważali, że najważniejsze jest miłość, zdrowie, przyjaźń, szacunek dla starszych. Kolejne lata zmieniały tą hierarchie wartości dla każdego ważne było, co innego. Obecnie żyjemy w XXI wieku i trudno dzisiaj mówić o jakiś wyższych wartościach, którymi kierują się ludzie. Obecnie liczy się tylko pieniądz i to on przedstawia najwyższa wartość, zasady moralne w ogóle podupadły, a o szacunku do starszych możemy już zapomnieć. Nasze dzieci dość wcześniej stykają się różnymi światopoglądami, które diametralnie różnią się od tych reprezentowanych przez naszych przodków. Żyjemy w takich czasach, że każdy z nas ma zagwarantowaną wolność, do wszystkiego ma dostęp i podejmuje samodzielnie decyzje, a to czy podejmie ją właściwie zależy już tylko od niego samego. Jako starsze pokolenie powinniśmy spróbować zaszczepić w dzieciach podstawowe wartości takie jak bezinteresowność, gotowość do pomocy, szacunek, odpowiedzialność, poczucie sprawiedliwości, pracowitość, a wówczas młody człowiek zdecyduje, czym chce się kierować w dorosłym życiu. Otaczający nas świat się zmienia a wartości zostają i to tylko od nas zależy jak je zinterpretujemy i przekażemy je dalej jesteśmy to winni naszym dzieciom jako ich rodzice nie zapominajmy o tym bo to jest naszym celem wychowania.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.