Media w edukacji szkolnej

Tradycyjny system edukacyjny, promowany w okresie kształcenia Sokratesa, czy innych uczonych, jest stosunkowo nudny dla przeciętnego ucznia. Prowadzi to do sytuacji, w której nie może skupić on uwagi na problematyce lekcji i niejednokrotnie przeszkadza w jej prowadzeniu nieodpowiednim zachowaniem. Monotonne zajęcia nie wnoszą zatem nic w rozwój uczniów, gdyż nie prowadzą do rozwoju ich wiedzy oraz ciekawości. Obecna technologia umożliwia urozmaicenie zajęć odmiennymi elementami nowoczesności. Możemy ku temu wykorzystać zwykły telewizor. Filmy i nagrania opisujące wizualnie dany problem naukowy stanowią podstawową formę uatrakcyjnienia zajęć. Uczniowie mogą w praktyce zobaczyć oraz ocenić jak działa dana substancja, czy dany proces fizyczny. Ponadto programy edukacyjne pozwalają poznać różnorodne zagadnienia około przedmiotowe tak, żeby rozbudzić ciekawość uczniów i zachęcić ich do samodzielnego studiowania. W pracy nauczyciela często spotykamy zastosowanie dla programów komputerowych. Ciekawe zestawienie nauczania i rozrywki przyciąga uczniów i daje im możliwość rozwijania konkretnych umiejętności. Programy komputerowe możemy wykorzystać w kształceniu podstaw ortografii, czy matematyki. Szerokie zastosowanie mają one również w nauce języków. Programy komputerowe uczą słówek poprzez różnorodne zabawy, ale też mogą być wykorzystywane jako testy sprawdzające wiedzę z danego zakresu gramatycznego.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.