Młodzi ludzie

Dorastanie młodych ludzi, to etap życia, który jest ciężki do przejścia nie tylko dla nich samych, ale również dla osób, które z nimi mieszkają i przebywają, na co dzień. Mogą to być rodzice, opiekunowie lub dziadkowi. Dorastanie, dla tych, którzy już przez nie przeszli w wielu przypadkach nie kojarzy się zbyt dobrze. Jest to okres szkolny, więc młody człowiek myśli najczęściej o nauce (przynajmniej powinno tak być) i jedynie w wolnych chwilach, na przykład w weekendy spotyka się na imprezach, które owiane są w młodzieżowych kręgach wielką tajemnicą. W tym czasie młody człowiek otrzymuje upragniony dowód osobisty i wydaje mu się, że dzięki niemu jest już w pełni odpowiedzialnym człowiekiem. Według prawa z pewnością tak jest, ponieważ dowód osobisty oznacza ponoszenie wszelkich skutków prawnych przez daną osobę, w przypadku jakiegokolwiek naruszenia lub zaniedbania prawa cywilnego lub karnego. Jest to jednak dokument, który nie wnosi nic do świadomości młodego człowieka. Dzięki niemu ani on nie staje się poważniejszy w swoim usposobieniu, ani nie podchodzi do niektórych spraw życiowych bardziej przezornie. Dorastanie, zatem to długotrwały proces, który dla niektórych może potrwać nawet całe życie, a na jego końcu może się okazać, że danej osobie nie udało się dorosnąć. To właśnie w okresie dorastania powinno się poznać smak odpowiadania za własne czyny i ponoszenia konsekwencji za to, co się zrobiło i powiedziało. Jeśli młody człowiek będzie stopniowo uczył się tego, to można mieć nadzieję, że jego dorastanie zakończy się w pozytywny sposób, a proces przemiany człowieka z okresu młodzieżowego w osobę dorosłą zakończy się bezboleśnie i bardzo szybko. W społeczeństwie ogólnie przyjmuje się, że młodzież jest jeszcze niedoświadczona życiowo i może robić masę błędów. Patrzy się na nią z przymrużeniem oka, bacznie obserwując jej poczynania. Można podzielić młodzież na wiele grup społecznych. Jest taka, która skupia się wyłącznie na zabawie i frywolnym spędzaniu czasu, a jest i taka, której dobro społeczne, a nawet państwowe leży głęboko na sercu. Przynależność do jednej z grup nie przekreśla rolę drugiej grupy. Z każdego młodego człowieka może, bowiem wyrosnąć wybitny naukowiec czy znaczący polityk.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.