Młodzież i alkohol

W ciągu ostatnich lat obserwowany jest wzrost zagrożeń spowodowanych alkoholem wśród dzieci i młodzieży, co gorsze obniża się wiek młodych osób pijących alkohol, a nawet rośnie liczba młodocianych alkoholików. U osób młodych, dojrzewających choroba alkoholowa może rozwinąć się szybciej niż u dorosłego. Skoro jest on taki szkodliwy, dlaczego młodzi ludzie tak często po niego sięgają. Alkohol bardzo szybko potrafi zmieniać emocje. Nieśmiali młodzi ludzie pija, ponieważ czują się wtedy atrakcyjniejsi. Bywa, że uczniowie piją w szkołach, bądź przychodzą na lekcje pod wpływem alkoholu. Pomimo zakazu sprzedaży alkoholu dzieciom i młodzieży udaje im się go zdobyć. Winne temu są osoby dorosłe, które często ulegają prośbom małoletnim i kupują im go. Aby przeciwdziałać temu zagrożeniu należy wprowadzić programy profilaktyczne do szkol i dla rodziców, które w teorii już istnieją, niestety tylko na papierze. Maja one na celu uświadomić młodym ludziom szkodliwe skutki zażywania tej substancji na ich zdrowie i przyszłe życie. Pamiętajmy o tej ważnej sprawie. Każdy stosownie do swej roli społecznej, możliwości i potrzeb winien ponosić współodpowiedzialność za zapobieganie uzależnieniom i promocję zdrowia. Nie szukajmy winy w naszych dzieciach, tylko w nas samym i próbujmy wyeliminować czynniki, które niekorzystnie na nie wpływają.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.