Narkotyki i alkohol wśród uczniów

Z pewnością w każdej szkole w mniejszym lub większym stopniu pojawił się problem narkotyków lub alkoholu. Jest to ogromne zagrożenie dla dzieci i nastolatków. Jak więc je przed tym uchronić? Młodzi ludzie najczęściej sięgają po środki odurzają z powodu złych relacji w domu, niedostosowania społecznego, a także problemów w szkole. Alkohol i narkotyki są tym bardziej szkodliwe, gdyż zmieniają emocje. Młody człowiek łatwiej nawiązuje kontakty, czuje się bardziej śmiały oraz zyskuje aprobatę wśród kolegów. Nic bardziej złudnego. Środki te wpływają na sposób postrzegania rzeczywistości, jeśli osoba zażywająca uważa, że dobrze się po nich czuje znaczy ze bardzo łatwo może się od nich uzależnić. Szkoła, a tym bardziej rodzice powinni uchronić swoje dzieci przed tą pułapką .Często dorośli, w tym również rodzice, są mniej skłonni do zastanawiania się nad tym, co faktycznie mogliby zmienić, czyli nad swoimi osobistymi postawami wobec ryzykownych zachowań młodzieży. Najczęściej narzekają na brak czasu i usprawiedliwiają się tym, że są zapracowani. Wystarczy poświęcić im czas na rozmowę, zainteresować się sprawami dziecka, aby czuło się ważne. Niech znajdzie aprobatę wśród bliskich, a wtedy nie będzie szukać jej w taki sposób. Sposób, który może doprowadzić nawet do śmierci. Takiej sytuacji będzie już za późno na podjęcie jakichkolwiek kroków.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.