Nasze dzieci a świat nowej generacji

Co się stało z naszym społeczeństwem? Odkąd Internet stał się powszechnie dostępnym dobrem dla wszystkich obywateli dotychczasowe wartości odeszły do lamusa. Rzeczą oczywistą jest fakt,że rozwój technologii informatycznej był nie unikniony przyniósł on wiele korzyści w różnych dziedzinach gospodarczych. Internetem zafascynowane są przede wszystkim nasi najmłodsi traktują go jako świetną rozrywkę, łatwy środek komunikacji z dużym gronem znajomych jednocześnie, komputer i dostęp do Internetu wykorzystują do nauki. Wszystkie te aspekty mają pozytywny oddźwięk w naszym społeczeństwie. Jednak musimy zdawać sobie sprawę, że Internet i dostęp do sieci niesie za sobą olbrzymie zagrożenie zwłaszcza wtedy, kiedy rodzice nie są w stanie kontrolować, jakie strony przeglądają dzieci. Szczególnie powinniśmy mieć na uwadze strony z pornografią, niebezpieczeństwo niosą również znajomości zawierane przez Internet. Dzieci i młodzież zafascynowane drugą osobą, którą znają tylko wirtualnie nieświadomie mają chęć spotkania się z nią, a takie spotkania mogą mieć różne konsekwencje. Jako dorośli musimy mieś też na uwadze, że za pośrednictwem Internetu możemy kupić wszystko także środki psychoaktywne. Dzieci, które spędzają dużo czasu przed komputerem tracą poczucie rzeczywistości, żyją w wirtualnym świeci i panujące tam zasady i wartości przenoszą do realnego świata. Głównie są to złe zachowania i nie właściwe normy, które stają się przyczyną wzrostu przestępczości wśród nieletnich. Powinniśmy przywiązywać większą uwagę do tego, co robią nasze dzieci w sieci jak chcemy żyć bezpiecznym świecie w innym wypadku nasze dzieci całkowicie zatopią się w wirtualnym świecie i będzie dla nich już za późno.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.