1

2

3

4

5

 

Zbyt ciężkie plecaki

Ciężkie tornistry uczniów to duże obciążenie dla ich kręgosłupów. Z wadą postawy ma problem coraz więcej dzieci i młodzieży. Problem wynika głównie z różnorodności przedmiotów oraz podręczników. Rozwiązaniem mogłoby być zamontowanie szafek w szkołach, lecz dyrektorzy placówek twierdzą, ze nie maja na to funduszy. Nasuwa się, więc pytanie czy nie lepiej dać szkołom pieniądze na to by odciążyć kręgosłupy dzieci i nastolatków, które bardzo łatwo ulegają skrzywieniom i zaoszczędzić w ten sposób na kosztownej i bolesnej rehabilitacji i leczeniu. Często, bowiem kończy się to skomplikowaną interwencją chirurgiczna i długotrwałą rekonwalescencja. Fundusze i szafki w szkołach to jedną inna sprawa są wymagania nauczycieli, którzy twierdzą, ze każdy uczeń musi mieć swój podręcznik, a czy nie wystarczyłby jeden na dwoje uczniów siedzących w tej samej ławce? Dorośli wymagają wiele od młodych ludzi, ale sami często nie potrafią wykazać się odrobina empatii, co szczególnie w przypadku pedagogów powinno być obowiązkiem. Również rodzice powinni kontrolować, co ich dzieci zabierają do szkoły, często, bowiem noszą w swych tornistrach mnóstwo niepotrzebnych rzeczy, chociaż by niepotrzebne na dany dzień podręczniki, bądź też zabawki. Warto więc poświęcić na to kilka chwil każdego wieczora. Korzyści, bowiem będą bardzo duże.

Papierosy wśród nastolatków

Coraz więcej młodych ludzi sięga po papierosy. Nie tylko są to nastolatki, ale również dzieci ze szkół podstawowych. Rodzice często nie wiedza czy ich dziecko pali, a jeśli już wiedzą boją się do tego przyznać, ponieważ, nie są pewni czy zdołają rozwiązać problem. Bardzo często się zdarza, że dzieci palą papierosy w szkolnych toaletach, a nauczyciele nie wiedzą jak temu zapobiec. Trudno jest rozmawiać z dzieckiem bądź nastolatkiem, a jeszcze trudniej go do czegoś przekonać. Młodzi ludzie najczęściej sięgają po papierosy, aby upodobnić się do dorosłych, albo swoich palących kolegów, pomimo tego, ze nawet im nie smakują, nie zdają sobie sprawy ze skutków swojego postępowania. U próbujących papierosów nastolatków nałóg zaczyna się już po kilku tygodniach. Młodzi ludzie są bardziej podatni na uzależnienia niż dorośli. Często sięgają po papierosy po to, aby zwrócić na siebie uwagę, rozładować stres lub wyładować swoje emocje. Trzeba ich koniecznie skutecznie uświadamiać. Warto, zatem w szkołach edukować dzieci i nastolatków o następstwach, jakie niesie palenie, o tym w jak znaczący sposób wpłyną na ich dorosłe życie. Najlepszym jednak przykładem jest dawanie dobrego przykładu. Jeśli dziecko chce się upodobnić do dorosłego, niech się upodabnia do osoby niepalącej. Musi być również pewne swojej wartości, a wtedy nikogo nie będzie naśladować.

Czy można ufać szkole

Coraz częściej uczniowie twierdzą, ze w szkole uczą się wielu niepotrzebnych rzeczy. Wielu z nas z doświadczenia wie ile razy uczył się czegoś do sprawdzianu, aby tylko go zaliczyć, najlepiej z dobrym stopniem, a po kilku dniach już niczego nie pamiętał. Pewnych rzeczy uczymy się po to, bo są wymagane na egzaminach, a zupełnie niepotrzebne w przyszłym życiu. Młodzież, dzieci, a także ich rodzice maja coraz mniej zaufania do polskich szkół. Oprócz programu nauczania nastolatkowi coraz mniej bezpiecznie czują się w swoich placówkach edukacyjnych za względu na przemoc ze strony uczniów, a nauczyciele często bagatelizują problem i udają, że nic takiego w ich szkole nie ma miejsca. Liczą się głownie statystyki i osiągnięcia najzdolniejszych uczniów. Do wielu placówek należałoby wdrożyć programy dydaktyczne informujące jak potrafić funkcjonować w społeczeństwie. Nie tylko teoria jest ważna, ale również praktyka. Nie wystarczy tylko wiedzieć, ale także być. Być odpowiedzialnym i tolerancyjnym człowiekiem. Polacy są z reguły nieufnym narodem, często widza podstęp nawet tam gdzie go nie ma, często nie ufają nawet swoim bliskim. Jeśli samy nie ufamy innym, zadbajmy o to, aby tan problem ominął nasze dzieci, a dlatego trzeba zając się tym już w szkołach, które powinny same w sobie stanowić dla nich idealny przykład.

Przyjazna i bezpieczna szkoła

Wiele szkół postawiło sobie za priorytet zadanie polegające na bezpieczeństwie w swoich placówkach. Jest to w końcu obowiązkiem pedagogów. Ważne jest, bowiem wyeliminowanie zagrożeń takich jak narkomania, alkoholizm oraz przemoc wśród dzieci i młodzieży, które powinny uczęszczać do szkół z chęcią i bez obaw. Najważniejszym elementem przeciwdziałającym przemocy w szkole jest zmiana relacji pomiędzy uczniami, stworzenie przyjaznego klimatu pomiędzy uczniami i nauczycielami a także zaufania do szkoły. W wielu szkołach wdrażane są programy dydaktyczne dla pokazujące nauczycielom i rodzicom jak przeciwdziałać alkoholizmowi i narkomanii. Wprowadzane jest także monitorowanie oraz identyfikatory, aby nikt postronny nie mógł wejść do szkoły. Wiele szkól również informuje rodziców przez Internet rodziców o postępach w nauce ich dzieci, co ma także na celu zadbanie o ich frekwencję na lekcjach. Wszystko jest oczywiście przydatne, jednak bardzo ważne jest wdrażanie integracji, pomiędzy uczniami, wpajanie szacunku dla drugiego człowieka oraz nauki odpowiedzialności za siebie i innych oraz asertywności. Kamery może uchronią przed wejściem do szkoły niepożądanej osoby, ale zagrożenie w postaci sprzedawcy narkotyków, może czekać poza nią. Ważne, żeby w takiej sytuacji dziecko potrafiło powiedzieć nie.

Przemoc w szkole

Bardzo smutnym zjawiskiem, jakie spotyka nasze dzieci jest przemoc w szkole, miejscu, w którym powinny czuć się bezpiecznie. Przemoc wśród dzieci i nastolatków przejawia się najróżniejszymi formami agresji. Ofiary często są wyśmiewane, szykanowane, zastraszane oraz bite. Często również zdarzają się rabunki oraz wyłudzanie. Najczęściej starsi uczniowie znęcają się nad słabszymi i młodszymi. Chłopcy często używają bezpośredniej, fizycznej, dziewczynki natomiast obmawiają, manipulują bądź odizolowują swoją ofiarę od grupy. Nauczyciele często ułatwiają sobie zadanie twierdząc, że dzieci używające przemocy są z natury złe. Prawda jest inna. Osoby stosujące przemoc często są sfrustrowane, mają zaburzenia zachowań. Bywa, ze jest to wina rodziców, którzy nie ingerują w to, co ich dziecko ogląda w telewizji, wymagają od swoich dzieci zbyt wiele i ciągle nie są zadowoleni z ich postępów. Rodzice i nauczyciele powinni stworzyć dzieciom przyjazną atmosferę, w której uczyć się będą również tolerancji i szacunku wobec innych. Wiele osób na takie okoliczności odpowiada: „ no cóż taki wiek”. Nie można traktować agresywnych zachowań jako normalne i przypisywać ich do wieku. Jest to ignorancja, a zarazem przyzwolenie. Jeśli my uważamy, że nie jest w tym nic złego, nasze dzieci będą uważały tak samo.

Młodzież i alkohol

W ciągu ostatnich lat obserwowany jest wzrost zagrożeń spowodowanych alkoholem wśród dzieci i młodzieży, co gorsze obniża się wiek młodych osób pijących alkohol, a nawet rośnie liczba młodocianych alkoholików. U osób młodych, dojrzewających choroba alkoholowa może rozwinąć się szybciej niż u dorosłego. Skoro jest on taki szkodliwy, dlaczego młodzi ludzie tak często po niego sięgają. Alkohol bardzo szybko potrafi zmieniać emocje. Nieśmiali młodzi ludzie pija, ponieważ czują się wtedy atrakcyjniejsi. Bywa, że uczniowie piją w szkołach, bądź przychodzą na lekcje pod wpływem alkoholu. Pomimo zakazu sprzedaży alkoholu dzieciom i młodzieży udaje im się go zdobyć. Winne temu są osoby dorosłe, które często ulegają prośbom małoletnim i kupują im go. Aby przeciwdziałać temu zagrożeniu należy wprowadzić programy profilaktyczne do szkol i dla rodziców, które w teorii już istnieją, niestety tylko na papierze. Maja one na celu uświadomić młodym ludziom szkodliwe skutki zażywania tej substancji na ich zdrowie i przyszłe życie. Pamiętajmy o tej ważnej sprawie. Każdy stosownie do swej roli społecznej, możliwości i potrzeb winien ponosić współodpowiedzialność za zapobieganie uzależnieniom i promocję zdrowia. Nie szukajmy winy w naszych dzieciach, tylko w nas samym i próbujmy wyeliminować czynniki, które niekorzystnie na nie wpływają.

Narkotyki w szkole

W dzisiejszych czasach każdy młody człowiek może się zetknąć lub zetknął z ogromnym zagrożeniem, jakim są narkotyki. Teraz są dużo łatwiej dostępne niż kiedyś, można je zdobyć w dyskotekach, na podwórkach, ulicach, a nawet w szkołach. Problem ten dotyka wiele szkół, gdzie są sprzedawane, a także zażywane. Pedagodzy często są zdziwieni, kiedy dowiadują się, że w ich szkole zaistniał ten problem. Może warto, zatem edukować pod tym względem nie tylko uczniów, ale również nauczycieli. Bywają również przypadki, że dzieci i młodzież są zastraszani przez osoby, od których zdarzyło im się kupić narkotyki. Znane są również przypadki brutalnych pobić. Często zdarza się także, ze dla dyrekcji taka sytuacja psuje prestiż szkoły, dlatego sprawa nie zostaje nagłośniona jedynie uczeń przyłapany na kontakcie z narkotykami jest ukarany. Jest to zachowanie karygodne. Wiadomo przecież, że takiej osoby nie należy karać, lecz jej pomóc, a kto może pomóc, jeśli nie osoba kompetentna, jaką jest każdy pedagog. Również zdrowe relacje między rodzicami, a dziećmi, a także między obojgiem rodziców gwarantują ochronę pociechy przed wieloma zagrożeniami. Jeśli dziecko znajdzie akceptacje w domu, nie będzie jej szukać gdzie indziej. Stwórzmy swoim dzieciom warunki bezpieczne we własnym domu, ważne jest, aby czuły się kochane i doceniane.

Agresja wśród młodych ludzi

Problem agresji w szkole znany jest od dawna, ale w ostatnich czasów zaczął bardzo narastać. Przyczyn może być bardzo wiele, od oziębłych kontaktów z rodzicami, którzy zbyt często wypominają mu jego wady i błędy, nigdy nie są zadowoleni z osiągnięć swojego dziecka, poprzez powielanie złych wzorców, jakie dzieci i młodzież napotyka w programach telewizyjnych i grach komputerowych, aż do pewnego rodzaju zaburzeń w układzie nerwowym, które występują u dzieci nadpobudliwych. Młode, agresywne osoby często stosują przemoc fizyczną wobec swoich rówieśników lub młodszych kolegów. Ośmieszają ich przy innych osobach, nawet posuwają się do wyłudzeń i kradzieży. Osoba szykanowana często jest samotna z powodu izolacji od swoich rówieśników. Jak wiec sobie radzić z tym przykrym zjawiskiem? Najważniejszą rolę w wychowywaniu dzieci odgrywają rodzice. To oni powinni uczyć swoje dzieci i pociechy empatii i tolerancji. Jeśli jednak taka sytuacja zaistnieje powinni zając się tym doświadczeni pedagodzy w szkole lub psycholodzy. Rzeczą oczywistą jest, że powtarzające się nękanie przez kolegów, prowadzi do wzrostu niepokoju, braku poczucia pewności i ogólnie niskiej oceny samego siebie. Ofiary agresji i przemocy łatwiej popadają w depresję, często nawet podejmują próbę samobójczą, co niejednokrotnie i coraz częściej im się udaje.

Szkoły i klasy integracyjne

Szkoły i klasy integracyjne są wielka szansą dla dzieci niepełnosprawnych. Umożliwiają im dorastanie i naukę w gronie pełnosprawnych rówieśników. Do szkół takich mogą uczestniczyć dzieci i młodzież poruszające się na wózkach inwalidzkich z zaburzeniami wzroku i słuchu, niepełnosprawne intelektualnie oraz z zaburzeniami zachowania takimi jak ADHD. Dzieci niepełnosprawne szybciej przyswajają wiedzę, a także w większym stopniu rozwijają swoje społeczne umiejętności. Stają się bardziej śmiałe i ufne w relacjach z ludźmi zdrowymi. Nie czują się odrzucone i wyizolowane. Nie tylko osoby niepełnosprawne czerpią korzyści uczestnicząc w zajęciach w szkołach i klasach integracyjnych. Również zdrowe dzieci uczą się tolerancji i empatii, a także pomocy w przełamywaniu wielu barier, co jest bardzo przydatne w ich późniejszym dorosłym życiu. Celem klas integracyjnych jest nie tylko przyswajanie przez dzieci i młodzież ustalonego programu. Jest nim również umiejętność bycia razem, życia w różnorodnym społeczeństwie. Dzieci zdrowe chętnie pomagają swoim niepełnosprawnym rówieśnikom w wykonywaniu pewnych czynności, z którymi ci sobie nie mogą poradzić. Wspólnie spędzany w szkole czas pozwala na obustronne poznanie swoich problemów i na większy szacunek. Mimo tego największą barierę często lecz, niepotrzebnie tworzą rodzice zdrowych dzieci, którzy niesłusznie twierdzą, że wspólna nauka będzie niekorzystnie wpływać na poziom nauczania ich pociech.

Powszechny obowiązek szkolny

W naszym kraju obowiązkiem jest posyłanie dzieci do szkoły, która w pewnym stopniu wychowuje, edukuje oraz uczy przystosowania do życia w społeczeństwie. Powszechnemu obowiązkowi szkolnemu podlegają dzieci, które ukończyły siedem lat, aż do ukończenia pełnoletności. Na wniosek rodzica do szkoły może uczęszczać sześciolatek, jeżeli tylko spełnia warunki psychofizyczne niezbędne do podjęcia nauki. Jest możliwe wprowadzenie ustawy, która będzie nakazywała podjęcie nauki właśnie sześciolatkom. Państwo gwarantuje natomiast bezpłatną naukę w szkołach podstawowych, gimnazjach oraz szkołach ponad gimnazjalnych, jakimi są na przykład licea i technikum. Oczywiście są również szkoły prywatne, a każdy rodzic może posłać swoje dziecko do wybranej przez siebie placówki edukacyjnej. Obowiązkowi temu podlegają również dzieci niepełnosprawne fizycznie bądź umysłowo uczestnicząc w zajęciach specjalnie dla nich przygotowanych. Za nie spełnienie obowiązku szkolnego opiekun dziecka może zostać ukarany karą grzywny. Dyrektorzy szkół, w których obwodzie mieszka dziecko na mocy ustawy prawnej mają możliwość sprawdzania czy obowiązek jest realizowany przez rodziców. Zobowiązani są oni, zatem do prowadzenia ewidencji spełnienia tego obowiązku. Natomiast gmina, której podlega dana szkoła może z kolei sprawdzać, czy dyrektorzy szkół należycie podchodzą do swoich zadań.