1

2

3

4

5

 

Czy znów zobaczymy mundurki?

Wprowadzenie mundurków szkolnych już od samego początku wywołał o wielkie zainteresowanie społeczne. Rodzice oraz dzieci wypowiadali pozytywne, ale i negatywne opinie na ten temat. Szkoły jednak nieustępliwie dążyły do tego, aby ubierać uczniów w jednakowy strój szkolny. Oczywiście współczesne mundurki nie wyglądały podobnie do tych, które pamiętamy jeszcze z naszej historii. Obecnie są o modne rzeczy wykonane z nowoczesnych materiałów i dostosowane do ogólnego zainteresowania dzieci. Nie przeszkadza to zatem wyglądać podobnie, ale zarazem modnie i elegancko. Mundurki szkolne miało zapewnić dzieciom jednorodność. Wykluczałoby to powstanie przepaści pomiędzy dziećmi z bogatych rodzin, a tymi nie posiadających znacznych środków do życia. Uczniowie nie byliby piętnowani, czy wyśmiewani przez innych kolegów. Mundurki stanowiły dobre rozwiązanie części problemów szkoły, aczkolwiek ich stosowanie szybko uległo zakończeniu. Spowodowała to wielość problemów, jakie stwarzali rodzice oraz uczniowie niekonsekwentni w przestrzeganiu nowych regulacji szkolnych. Nie chcieli oni dopuścić, aby ich dzieci musiały nosić ubrania narzucone przez władze szkoły. Wiele szkół odeszło od konieczności noszenia mundurków mimo, kosztów, jakie zostały poniesione na ich uszycie. Jak będzie w tym roku? najlepiej przekonamy się o tym wypatrując uczniów zmierzających na rozpoczęcie roku szkolnego.

Czy szkoła w zupełności wystarczy?

Jako rodzice zastanawiamy się często, czy szkoła to wystarczające działania edukacyjne, jakie potrzebne są do prawidłowego rozwoju dzieci i młodzieży. Istnieje bowiem wiele ofert zajęć prywatnych, ale także szkół dodatkowych, czy kursów, które mają wspomóc zadania szkoły w zakresie kształcenia. Kierowani dobrymi intencjami często kierujemy dziecko na takie zajęcia. Szczególnie popularne są wszelakie szkoły i prywatne zajęcia z języka obcego .mają one nie tylko pomóc dziecku w szkole, ale głębiej i szerzej rozwijać jego umiejętności językowej. Rodzice starają się w ten sposób zapewnić swoim pociechom lepszy start na przyszłość w samodzielnym życiu. Równie popularne są zajęcia rytmiczne i muzyczne. Jedne i drugie mają rozwijać wrażliwość muzyczną uczestników, pokazywać formy spędzania wolnego czasu, rozbudzać wyobraźnię. Rozwijanie talentów dzieci stanowi priorytet w działaniu większości rodziców. Ważny jest też ruch i odpowiednia gimnastyka. Opiekunowie korzystają w tym celu z zajęć sportowych, jak nauka pływania. Dziecko zdobywa nowe umiejętności, a rodzice są spokojni o zaspokojenie jego potrzeby ruchu oraz o ćwiczenia kręgosłupa zapobiegające jego skrzywieniom. Rodzice często pragną zwiększyć możliwości edukacyjne swoich dzieci dzięki wykorzystaniu technik poprawiających zapamiętywanie. Szkoły te cieszą się zatem wielkim zainteresowaniem, a dzieci licznie uczestniczą w prowadzonych zajęciach.

Godzina wychowawcza czasem na integrację

Każda klasa posiada w swoim planie nauczania czas, który poświęca się na spotkania klasy Zr swoim wychowawcą. Ta jedna godzina tygodniowo musi wystarczyć na załatwienie i omówienie wszelkich bieżących spraw oraz problemów, jak również służy do integracji klasy. Chodzi tutaj o kształtowanie odpowiednich postaw uczniów wobec siebie wzajemnie. Nauczyciel musi zatem rozmawiać z uczniami o problemach klasy i starać się pokazać im najbardziej optymalne drogi rozwiązania problemów, czy nawiązania relacji rówieśniczych. Pedagodzy starają się zrealizować te wszystkie cele godziny wychowawczej, aczkolwiek jest to wręcz niemożliwe podczas jednego spotkania klasowego. Wielość różnorodnych spraw papierowych i innych związanych z życiem i działalnością szkoły zabiera większą część tego czasu. Władze natomiast nie wyrażają pozytywnych opinii o pomyśle zwiększenia ilości godzin wychowawczych. Jak tu zatem pogodzić wszystkie tematy w ściśle określonym czasie? Czasami poszczególni nauczyciele poświęcają również część swojej lekcji przedmiotowej. Daje to im dodatkowe możliwości poznania uczniów oraz zauważenia wszelkich nieprawidłowości w kontaktach między nimi. Godzina wychowawcza jest zatem nie godzina laby, jak to określają uczniowie, ale godziną intensywnej pracy nauczyciela nad kształtowaniem odpowiednich zachowań swoich podopiecznych.

Poprawki przedmiotowe całkiem udane

Kilka dni temu w większości szkół odbyły się egzaminy poprawkowe ze wszystkich przedmiotów. Dotyczyły one uczniów poszczególnych klas, ale także maturzystów. Tegorocznych poprawkowiczów było niestety bardzo wielu. Przerażeni nauczyciele sceptycznie podchodzili do kwestii poprawek. Spodziewali się bowiem powielenia poprzedniego scenariusza, czyli kolejnych ocen niedostatecznych. Zostali jednak pozytywnie zaskoczeni. Większość zdających poważnie podeszła do tematu przygotowań i skorzystała z zaoferowanego czasu. Oczywiście ich wiedza nie była tak pełna, jakby mogła być, gdyby systematycznie powtarzali materiał przez cały rok szkolny. Posiadali oni jednak wystarczające wiadomości, aby umożliwić im kontynuację nauki w kolejnej klasie. Najbardziej zaskoczyły wyniki z zakresu matematyki. Tego najbardziej obawiali się pedagodzy, ale również sami uczniowie. Matematyka nie należy do najprostszych przedmiotów i nie jest zrozumiała dla każdego ucznia. Szereg pomocy i korepetycji pozwolił jednak przebrnąć przez przedstawione zadania i doznać wreszcie odrobiny spokoju. Wśród poprawek znalazły się również języki. Tu cudów nie było, bo nie ma możliwości opanowania słownictwa w tak krótkim czasie, ale za to część gramatyczna poszła zdecydowanie lepiej. Nielicznie wystąpiły także poprawki z innych przedmiotów, aczkolwiek miało to aż tak szerokiej skali, jak w przypadku wymienionych zagadnień.

Maturzyści jeszcze bez nerwów

Przyszłoroczni maturzyści za kilka dni rozpoczynają swój ostatni rok w murach danej szkoły. Powinno stanowić to dla nich szczególne przeżycie, zwłaszcza, że czeka ich jeszcze szereg egzaminów sprawdzających poziom wiedzy oraz zdobyte umiejętności. W chwili obecnej nie odczuwają oni nerwów związanych z daną sytuacją. Jeszcze jest za wcześnie. Na razie urok wakacji i laby zdominował myślenie każdego licealisty. Nie dopuszcza on do siebie żadnych myśli związanych ze szkołą oraz jej obowiązkami. Cieszą się jednak w duchu, że to już ostatni rok wszystkich wyrzeczeń. Maturzyści szybko jednak zostaną ściągnięci na ziemię przez nauczycieli. Zaraz po rozpoczęciu roku będą musieli wziąć się ostro do pracy i rozpocząć intensywne przygotowania maturalne. Zadbają o to nauczyciele, którzy już dziś rozplanowują materiał na cały rok szkolny, jak również rozplanowują terminy klasówek i sprawdzianów. Wszystko zatem będzie dokładnie poukładane. Fakultety i zajęcia dodatkowe staną się dla maturzysty codziennością, a powtórki podstawową formą pracy w domu. Będzie to wymagało od nich wiele poświęcenia, ale też wiele energii i samozaparcia, żeby przebrnąć przez karty poszczególnych epok literackich i nie tylko. Od września ruszą pełna parą z przygotowaniami oraz wyborem tematów i przedmiotów maturalnych. Może lepiej zatem, że zbierają oni siły korzystając z ostatnich dni wolności, jakie daje im okres wakacyjny.

Czytamy lekturę czy oglądamy film?

Lektury szkolne to zakres, który zawsze nastręczał polonistom wielu zmartwień. W dobie rozwoju technologii uczniowie najczęściej sięgają do łatwiejszych sposobów poznania losów danych bohaterów. W Internecie można znaleźć różnorodne filmy oparte na wybranych lekturach szkolnych. Czytanie zatem stało się niemodne oraz nielubiane przez uczniów. Zajmuje dużo czasu i trzeba nie raz powtarzać przeczytany fragment, żeby dokładnie zrozumieć całość zdarzenia. Gdy nie znajdziemy wizualnego odpowiednika danej lektury, zaczynamy poszukiwać jej streszczenia. Przedstawi nam to w skrócie wszystkie ważne informacje o losach bohaterów, co pozwoli po części brać udział w zajęciach na temat wybranej literatury. Dla pedagogów taki stan rzeczy nie jest wesoły. Dzieci i młodzież wykazują coraz większe problemy z wysławianiem się i formułowaniem myśli. Dodatkowo nie znają zasad ortografii oraz interpunkcji i ich wypracowania są słabe, a opinie mało rozbudowane. To właśnie te elementy kształtuje czytanie literatury. W żaden inny sposób nie jesteśmy w stanie wpłynąć na rozwój naszych uczniów w tym zakresie. Stąd też pozostaje polonistom przekonywać swoich podopiecznych, żeby jednak zdecydowali się do oryginalnych wersji danej lektury, zamiast korzystać z nowości technologicznych, jakie niesie cywilizacja.

Jak zainteresować dzieci tematem lekcji?

Zainteresowanie dzieci tematem zajęć jest głównym problemem każdego nauczyciela. Pragnie on, aby wykazana przez niego praca i zaangażowanie odbiły się pozytywnie w wiedzy i umiejętnościach uczniów. Tylko takie zjawisko potwierdza, że zabiegi pedagoga nie poszły na marne. Podstawowym zagadnieniem pracy pedagoga jest zatem zachęcenie uczniów do aktywnego uczestnictwa w danym przedmiocie i lekcji. Formą zachęcenia może być włączenie ich w tok zajęciowy. Wykonywanie przez dzieci różnorodnych prac samodzielnie wzmacnia efekty edukacyjne pracy nauczyciela. Trzeba zatem poświęcać jak najwięcej czasu na zadania praktyczne wykonywane podczas zajęć. Szczególnie ważne jest to w odniesieniu do klas najmłodszych. Wykonanie ilustracji do czytanki, czy poukładanie klocków w odpowiednich grupach sprawi, że dzieci lepiej zrozumieją podaną im wiedze merytoryczną oraz zapamiętają ją na dłuższy czas. W zależności od tematyki prowadzonych zajęć lekcyjnych można także zastosować prezentacje teatralne, czy obrazowe. Dzieci chętnie wezmą w nich udział. Modną formą pracy z dziećmi są również różnego rodzaju zajęcia terenowe. Można na nich wprowadzać nowy materiał tematyczny, ale też utrwalać stary, poznany już zakres. Trzeba zatem zapewniać dziecku możliwość indywidualnej oceny sytuacji, zagadnienia, gdyż tylko to poprawi jego efektywność szkolną.

Media w edukacji szkolnej

Tradycyjny system edukacyjny, promowany w okresie kształcenia Sokratesa, czy innych uczonych, jest stosunkowo nudny dla przeciętnego ucznia. Prowadzi to do sytuacji, w której nie może skupić on uwagi na problematyce lekcji i niejednokrotnie przeszkadza w jej prowadzeniu nieodpowiednim zachowaniem. Monotonne zajęcia nie wnoszą zatem nic w rozwój uczniów, gdyż nie prowadzą do rozwoju ich wiedzy oraz ciekawości. Obecna technologia umożliwia urozmaicenie zajęć odmiennymi elementami nowoczesności. Możemy ku temu wykorzystać zwykły telewizor. Filmy i nagrania opisujące wizualnie dany problem naukowy stanowią podstawową formę uatrakcyjnienia zajęć. Uczniowie mogą w praktyce zobaczyć oraz ocenić jak działa dana substancja, czy dany proces fizyczny. Ponadto programy edukacyjne pozwalają poznać różnorodne zagadnienia około przedmiotowe tak, żeby rozbudzić ciekawość uczniów i zachęcić ich do samodzielnego studiowania. W pracy nauczyciela często spotykamy zastosowanie dla programów komputerowych. Ciekawe zestawienie nauczania i rozrywki przyciąga uczniów i daje im możliwość rozwijania konkretnych umiejętności. Programy komputerowe możemy wykorzystać w kształceniu podstaw ortografii, czy matematyki. Szerokie zastosowanie mają one również w nauce języków. Programy komputerowe uczą słówek poprzez różnorodne zabawy, ale też mogą być wykorzystywane jako testy sprawdzające wiedzę z danego zakresu gramatycznego.

Praca z młodzieżą wyzwaniem czy przekleństwem?

Praca z dziećmi i młodzieżą jest sztuką trudną i wymagającą wielkiego poświęcenia. Wie to każdy doświadczony nauczyciel i przekonuje się każdy pedagog rozpoczynający karierę na tym polu. Dzieci i młodzież cechuje wysoka różnorodność. W jednej klasie mamy zatem całą gamę odmiennych osobowości oraz odmiennych zainteresowań. Jedni są również lepsi z danych przedmiotów, a inni wymagają większego poświęcenia uwagi. Zachowanie uczniów również cechuje bogata różnorodność. W klasie znajdują się osoby nieśmiałe, które trzeba odpowiednio stymulować do działania, ale także osoby nadpobudliwe mogące przysporzyć wielu kłopotów. Praca nauczyciela polega zatem na zapewnieniu odpowiednich warunków wszystkim uczniom tak, aby zaspokoić ich potrzeby i opanować ich emocje. Osiągnięcie tego celu wiąże się z posiadaniem uwarunkowań przywódczych w swoim charakterze. Wtedy stanowić to będzie wyzwanie, któremu z pewnością uda nam się spotkać. Nauczyciele bez odpowiedniej osobowości nie poradzą sobie w tak trudnych warunkach. Praca okaże się przekleństwem, a sami pedagodzy szybko ulegną wypaleniu zawodowemu. Wybierając zatem zawód nauczyciela należy dokładnie przemyśleć skutki swojej decyzji. Trudno będzie nam potem przekwalifikować się na inny zawód. Warto sprawdzić jak wygląda nauczycielska rzeczywistość rozmawiając z którymkolwiek z pedagogów szkolnych.

Czy nauczyciele mogą liczyć na wzrost zarobków?

Co roku kadra pedagogiczna szkół zastanawia się, czy dostana w końcu wymarzone podwyżki płac. Co rok także, władze obiecują zrobić wszystko, aby tak się stało. Jednak do tej pory nie udało się osiągnąć żadnego porozumienia w tym zakresie. Wynagrodzenie przeciętnego nauczyciela jest niewystarczające do samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie. Oznacza to, że posiadane środki finansowe nie pokrywają potrzeb, jakie wynikają z codziennego życia, a już w ogóle utrzymania rodziny. Nauczyciele muszą zatem szukać innych, dodatkowych źródeł dochodów. Powoduje to frustracje, które niejednokrotnie przenoszone są na łono szkoły i uczniów. Władze nie robią też nic, aby taką sytuacje zmienić. Wielokrotne obietnice oraz zapewnienia okazały się płonnymi nadziejami. Każdego roku poruszany temat wypłat dla nauczycieli pozostaje bez większego odzewu ze strony odpowiedzialnych przedstawicieli władz państwowych. Stając w obliczu rozpoczynającego się roku szkolnego każdy nauczyciel zastanawia się, czy przyniesie on jakiekolwiek zmiany w tym zakresie. Już dziś wiadomo, że będzie to bardzo trudne, ale nie niemożliwe. Kryzys gospodarczy na świecie znacznie osłabił możliwości państwa w zakresie jakichkolwiek wydatków. Może okazać się jednak, że nasze władze zaskoczą społeczeństwo i w końcu wyciągną dłoń do potrzebujących pedagogów.