Powszechny obowiązek szkolny

W naszym kraju obowiązkiem jest posyłanie dzieci do szkoły, która w pewnym stopniu wychowuje, edukuje oraz uczy przystosowania do życia w społeczeństwie. Powszechnemu obowiązkowi szkolnemu podlegają dzieci, które ukończyły siedem lat, aż do ukończenia pełnoletności. Na wniosek rodzica do szkoły może uczęszczać sześciolatek, jeżeli tylko spełnia warunki psychofizyczne niezbędne do podjęcia nauki. Jest możliwe wprowadzenie ustawy, która będzie nakazywała podjęcie nauki właśnie sześciolatkom. Państwo gwarantuje natomiast bezpłatną naukę w szkołach podstawowych, gimnazjach oraz szkołach ponad gimnazjalnych, jakimi są na przykład licea i technikum. Oczywiście są również szkoły prywatne, a każdy rodzic może posłać swoje dziecko do wybranej przez siebie placówki edukacyjnej. Obowiązkowi temu podlegają również dzieci niepełnosprawne fizycznie bądź umysłowo uczestnicząc w zajęciach specjalnie dla nich przygotowanych. Za nie spełnienie obowiązku szkolnego opiekun dziecka może zostać ukarany karą grzywny. Dyrektorzy szkół, w których obwodzie mieszka dziecko na mocy ustawy prawnej mają możliwość sprawdzania czy obowiązek jest realizowany przez rodziców. Zobowiązani są oni, zatem do prowadzenia ewidencji spełnienia tego obowiązku. Natomiast gmina, której podlega dana szkoła może z kolei sprawdzać, czy dyrektorzy szkół należycie podchodzą do swoich zadań.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.