Praca z młodzieżą wyzwaniem czy przekleństwem?

Praca z dziećmi i młodzieżą jest sztuką trudną i wymagającą wielkiego poświęcenia. Wie to każdy doświadczony nauczyciel i przekonuje się każdy pedagog rozpoczynający karierę na tym polu. Dzieci i młodzież cechuje wysoka różnorodność. W jednej klasie mamy zatem całą gamę odmiennych osobowości oraz odmiennych zainteresowań. Jedni są również lepsi z danych przedmiotów, a inni wymagają większego poświęcenia uwagi. Zachowanie uczniów również cechuje bogata różnorodność. W klasie znajdują się osoby nieśmiałe, które trzeba odpowiednio stymulować do działania, ale także osoby nadpobudliwe mogące przysporzyć wielu kłopotów. Praca nauczyciela polega zatem na zapewnieniu odpowiednich warunków wszystkim uczniom tak, aby zaspokoić ich potrzeby i opanować ich emocje. Osiągnięcie tego celu wiąże się z posiadaniem uwarunkowań przywódczych w swoim charakterze. Wtedy stanowić to będzie wyzwanie, któremu z pewnością uda nam się spotkać. Nauczyciele bez odpowiedniej osobowości nie poradzą sobie w tak trudnych warunkach. Praca okaże się przekleństwem, a sami pedagodzy szybko ulegną wypaleniu zawodowemu. Wybierając zatem zawód nauczyciela należy dokładnie przemyśleć skutki swojej decyzji. Trudno będzie nam potem przekwalifikować się na inny zawód. Warto sprawdzić jak wygląda nauczycielska rzeczywistość rozmawiając z którymkolwiek z pedagogów szkolnych.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.