Przyjazna i bezpieczna szkoła

Wiele szkół postawiło sobie za priorytet zadanie polegające na bezpieczeństwie w swoich placówkach. Jest to w końcu obowiązkiem pedagogów. Ważne jest, bowiem wyeliminowanie zagrożeń takich jak narkomania, alkoholizm oraz przemoc wśród dzieci i młodzieży, które powinny uczęszczać do szkół z chęcią i bez obaw. Najważniejszym elementem przeciwdziałającym przemocy w szkole jest zmiana relacji pomiędzy uczniami, stworzenie przyjaznego klimatu pomiędzy uczniami i nauczycielami a także zaufania do szkoły. W wielu szkołach wdrażane są programy dydaktyczne dla pokazujące nauczycielom i rodzicom jak przeciwdziałać alkoholizmowi i narkomanii. Wprowadzane jest także monitorowanie oraz identyfikatory, aby nikt postronny nie mógł wejść do szkoły. Wiele szkól również informuje rodziców przez Internet rodziców o postępach w nauce ich dzieci, co ma także na celu zadbanie o ich frekwencję na lekcjach. Wszystko jest oczywiście przydatne, jednak bardzo ważne jest wdrażanie integracji, pomiędzy uczniami, wpajanie szacunku dla drugiego człowieka oraz nauki odpowiedzialności za siebie i innych oraz asertywności. Kamery może uchronią przed wejściem do szkoły niepożądanej osoby, ale zagrożenie w postaci sprzedawcy narkotyków, może czekać poza nią. Ważne, żeby w takiej sytuacji dziecko potrafiło powiedzieć nie.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.