Środki prawne oddziaływania na młodzież

W naszym kraju wszelkie zagadnienia prawne, dotyczące dzieci i młodzieży, zawarte są w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym. Kodeks ten stanowi, kiedy i w jakim zakresie młodzi ludzie podlegają odpowiedzialności karnej oraz zawiera katalog spraw związanych z zagadnieniem wychowania, sprawowania opieki rodzicielskiej oraz wszelkie sprawy związane z zagadnieniami rodzinnymi. W kwestii odpowiedzialności nieletnich kodeks stanowi, że nieletni, popełniający czyny karalne, nie podlegają odpowiedzialności karnej, zanim nie ukończą 13 go roku życia. Jeśli na przykład 10 czy 12 latek wybije szybę sąsiadowi czy dopuści się innego czynu karalnego, policja dokumentuje sprawę i przesyła materiały do Sądu Rodzinnego i Dla Nieletnich, właściwego miejscowo. Tam sprawa jest rozpatrywana, jednak Sąd nie stosuje żadnych środków represyjnych. Najczęściej takie sprawy kończą się poleceniem rodzicom, by wzmogli dozór nad dzieckiem. W sytuacji, gdy dany nieletni trafia po raz któryś przed Sąd, wskazuje to, że rodzice czy opiekunowie dziecka po prostu sobie z nim nie radzą. Wtedy do akcji wkracza kurator rodzinny, który sprawuje nadzór nad właściwym funkcjonowaniem danej rodziny. Jeśli nieletni dopuści się czynu karalnego po ukończeniu 13 lat, ale przed skończeniem 17 roku życia, jego sprawa także trafia do Sądu Rodzinnego i Dla Nieletnich. Wtedy jednak Sad może zastosować różne kary za popełnienie czynu zabronionego przez nieletniego. Może to być nadzór kuratora, pobyt w młodzieżowym ośrodku wychowawczym (zazwyczaj orzeka się to przy nie realizowaniu obowiązku szkolnego, drobnych kradzieżach itp.). Jeśli młody człowiek popełni poważniejszy czyn karalny lub tez wielokrotnie dokonywał już takich czynów, Sąd może orzec umieszczenie nieletniego w zakładzie poprawczym. Pobyt w takim zakładzie może trwać nie dłużej nić do ukończenia przez nieletniego 21 roku życia. Należy jeszcze dodać, że od niedawna nieletni, który ukończył 15 rok życia, a dopuścił się popełnienia zbrodni typu na przykład zabójstwa, może odpowiadać przed Sądem już jako osoba dorosła. Po ukończeniu 17 roku zżycia młody człowiek odpowiada już za swoje czyny przed Sądami Powszechnymi, na ogólnych zasadach. Istotne jest, że polskie prawo traktuje młodego człowieka, który nie ukończył jeszcze 21 roku życia i dopuścił się złamania prawa, jako osobę tzw. młodocianą. Skutek prawny tego przepisu jest taki, że wyroki, które zapadają w takich sytuacjach, Sad może wyjątkowo złagodzić.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.