Szkoła pomaga w dorastaniu

Główną funkcją, jaką pełni szkoła jest nauczanie dzieci, ale w obecnych czasach szkoła stara się też w miarę swoich możliwości brać aktywny udział w wychowaniu młodego pokolenia. Dlatego też w programie już szkoły podstawowej znalazł się przedmiot przystosowanie do życia w rodzinie mający na celu uświadomić młodzieży, jakie konsekwencje dla ich życia i zdrowia może mieć zbyt wczesna inicjacja seksualna i z czym się ona wiąże. Fachowe doradztwo w tej kwestii jest bardzo istotne, ponieważ młodzi ludzie informacje na temat seksu czerpią ze stron internetowych, na których można przeczytać dużo nieprawdziwych informacji, bądź też od starszych kolegów, oraz oglądając filmy erotyczne. Poruszanie spraw związanych z seksem zawsze było i jest nadal tematem tabu młodzież nie chcę o tym rozmawiać z rodzicami, a rodzice nie zawsze wiedzą jak na ten temat rozmawiać z własnym dzieckiem. Odpowiednio przeszkolony do tego celu nauczyciel bez wstydu bardzo dokładnie wytłumaczy interesujące nastolatków zagadnienia, odpowie na dręczące ich pytania i udzieli ważnych wskazówek. Niektórzy są jednak przeciwni, aby ten przedmiot był już wdrożony od szkoły podstawowej uważając, że to za wcześniej. Niestety dużo młodych dziewczyn zachodzi w ciąże już w szkole podstawowej, a nieletni chłopcy chwalą się do młodszych kolegów, że już przeżyli swój pierwszy raz. Tak, więc kto ma rację w tek kwestii?. Szkoła, która pragnie uchronić nieletnich przed zbyt wczesnym wejściem w dorosłość, czy ci, którzy uważają, że o seksie powinno się rozmawiać w czterech ścianach w zaciszu domu, a nie na forum klasowym w szkole podstawowej. Osadźcie to sami zgodnie z własnym sumieniem i wyznawanym przez siebie systemem wartości.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.