Szkoły i klasy integracyjne

Szkoły i klasy integracyjne są wielka szansą dla dzieci niepełnosprawnych. Umożliwiają im dorastanie i naukę w gronie pełnosprawnych rówieśników. Do szkół takich mogą uczestniczyć dzieci i młodzież poruszające się na wózkach inwalidzkich z zaburzeniami wzroku i słuchu, niepełnosprawne intelektualnie oraz z zaburzeniami zachowania takimi jak ADHD. Dzieci niepełnosprawne szybciej przyswajają wiedzę, a także w większym stopniu rozwijają swoje społeczne umiejętności. Stają się bardziej śmiałe i ufne w relacjach z ludźmi zdrowymi. Nie czują się odrzucone i wyizolowane. Nie tylko osoby niepełnosprawne czerpią korzyści uczestnicząc w zajęciach w szkołach i klasach integracyjnych. Również zdrowe dzieci uczą się tolerancji i empatii, a także pomocy w przełamywaniu wielu barier, co jest bardzo przydatne w ich późniejszym dorosłym życiu. Celem klas integracyjnych jest nie tylko przyswajanie przez dzieci i młodzież ustalonego programu. Jest nim również umiejętność bycia razem, życia w różnorodnym społeczeństwie. Dzieci zdrowe chętnie pomagają swoim niepełnosprawnym rówieśnikom w wykonywaniu pewnych czynności, z którymi ci sobie nie mogą poradzić. Wspólnie spędzany w szkole czas pozwala na obustronne poznanie swoich problemów i na większy szacunek. Mimo tego największą barierę często lecz, niepotrzebnie tworzą rodzice zdrowych dzieci, którzy niesłusznie twierdzą, że wspólna nauka będzie niekorzystnie wpływać na poziom nauczania ich pociech.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.