Warunki rozwoju młodzieży

Młodzież zamieszkała na wsi oraz w mieście ma często bardzo różne możliwości rozwoju, warunki do kształtowania się, specyficzne cechy danego środowiska. Również istotne jest, w przypadku miasta, jakiej wielkości jest to mi ono jest, a nawet, w jakiej dzielnicy zamieszkuje dana młoda osoba. Na przykład inne warunki rozwoju ma młodzież zamieszkująca w bogatej dzielnicy willowej, a inne w wielkich blokowiskach, umieszczonych przeważnie na peryferiach. Młodzież z takich blokowisk często łączy się w grupach, tworząc gangi osiedlowe. Są też specyficzne grupy tzw. blogersów. Przyczyn takiego grupowania się akurat młodych ludzi na osiedlach jest kilka. Przede wszystkim jest to brak innych, atrakcyjnych metod spędzania wolnego czasu, brak klubów, świetlic – jednym słowem uboga infrastruktura osiedla. Następna przyczyna to brak dobrego kontaktu z rodzicami, którzy są często zabiegami i uważają, że potrzeby dziecka to jedzenie, picie, spanie i dobre kieszonkowe. Kolejna grupa młodzieży pochodzi z rodzin patologicznych, gdzie od lat rządzi alkohol. Tacy młodzi ludzie uciekają po prostu z domu gdziekolwiek, by być w nim jak najmniej. W grupie rówieśników znajdują zrozumienie, wspólne tematy, zainteresowania. Z czasem bycie w takiej grupie zastępuje rodzinę. Troszkę inna specyfika dorastania młodzieży ma miejsce na wsi. Tutaj tez należy wyróżnić jakby 2 różne środowiska wiejskie: dzieci stosunkowo zamożnych gospodarzy oraz dzieci rodziców, którzy są na tyle dobrze sytuowani, że pracuje w mieście, natomiast wybrali do mieszkania wieś. Młodzież z tych rodzin ma na ogół dobre warunki do wszechstronnego rozwoju, zwłaszcza w dobie rozwoju nowoczesnych technologii i coraz lepszego rozwoju obszarów wiejskich. Młodzi ludzie z tych środowisk uczęszczają w mieście na naukę języków obcych, kółka zainteresowań. Maja dodatkowo ta dobra stronę, że nie są zmuszani do udziału w grupach gangów młodzieżowych czy brokerskich. Na przeciwnym biegunie społeczności wiejskiej jest młodzież dorastająca w rodzinach zamieszkałych w byłych miejscowościach PGR owskich. Tam w bardzo wielu rodzinach panuje strukturalne bezrobocie, od czasu przeobrażeń ustrojowych w naszym kraju. Rządzi często przemoc domowa, alkohol. Dzieci i młodzież są zaniedbywane, często nie realizują nawet obowiązku szkolnego. Młodzież z tych rodzin ma bardzo małe szanse na przełamanie stereotypu i stylu zżycia przyjętego przez rodziców. Często powiela wzorce, dorastając już.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.