Wracanie do dawnych metod nauczania

W dzisiejszych czasach, większość obywateli krytykuje metody szkolnictwa. Nie ma w tym nic dziwnego, ponieważ szkoła stała się obecnie instytucją państwową, a nie miejscem poświęconym dla dzieci. Jest to bardzo smutne, ponieważ bardzo wielu specjalistów w dziedzinie pedagogiki ostrzegało, że tego typu proces jest czymś najgorszym, co może spotkać edukację narodową. Szczególnie krytycznie na temat instytucjonalizmu szkół wypowiadał się John Dewey, który proponował doskonałe metody wychowawcze, które wydawały się zacofane i prymitywne, dlatego je odrzucono. W swoim krótkim dziele, „Moje pedagogiczne credo”, Dewey głosił, że uczenie się powinno być związane z jednostką ucznia indywidualnie. Oznacza to, że proces przyswajania wiedzy jest zależny od indywidualizmu dziecka, a szkoła powinna stać się drugim domem, w którym wiadomości byłyby przyswajane w tempie odpowiednim dla każdego ucznia zależnie od jego potrzeb. Czy nie jest to lepsze wyjście, niż dzisiejsze trudne egzaminy?

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.