Znajomość faz rozwoju przez nauczyciela

Nauczyciel ma obowiązek znać fazy rozwoju poznawczego u dziecka. Wszystkie studia pedagogiczne i nauczycielskie wprowadzają przedmiot o nazwie psychologia. To właśnie tam obowiązkowo omawia się fazy rozwoju poznawczego według Piageta. Ta wiedza jest konieczna w nauczaniu wszystkich przedmiotów. Jest ona szczególnie istotna u wychowawców w przedszkolu, u nauczycieli tzw. nauczania zintegrowanego oraz nauczycieli szkoły podstawowej. Dzięki wiadomościom na temat myślenia u dziecka nauczyciel będzie w stanie dobrać odpowiedni materiał do danego poziomu. Nie może na przykład żądać od ucznia drugiej klasy podstawowej, aby mógł się wykazać myśleniem dedukcyjnym. Nauczyciel powinien też wiedzieć, że dziecko może tworzy pojenia na wyższym poziomie rozwoju niż wskazuje na to jego wiek. Niemniej jednak nie wolno zawstydzać ucznia, gdy ta próba się nie powiedzie. Znajomość faz rozwoju jest tez istotna w doborze metod nauczania. Nauczyciel powinien mieć świadomość, że do fazy operacje konkretne myślenie dziecka oparte jest na fizycznej aktywności. Oznacza to, że uczeń do 12 roku życia musi poznawać wiedzę niejako przez doświadczenie, tzn. musi wcielić się w rolę badacza. Lekcje oparte na aktywności nauczyciela nie sprawdzają się w młodszych klasach. Uczeń nie będzie w stanie takiej wiedzy przyswoić. Nauczyciel musi sobie zdawać sprawę z tego, że aby przejść do wyższego poziomu, muszą być opanowane umiejętności z poziomu niższego. Często okazuje się, że brak podstaw w nauce jakiegoś przedmiotu tkwi właśnie w nieopanowaniu niższych etapów rozwoju. Wszelkie trudności w nauce mogą świadczyć o tym, że dziecko znajduje się na niższym poziomie niż wskazuje na to jego wiek. Jednak do tej tezy trzeba podchodzić ostrożnie, bo czasem stres powoduje takie chwilowe cofnięcie.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.